Som Formació online

Notícies

Aspectes clau per a una bona negociació internacionalA l’hora de fer negocis amb empreses estrangeres no n’hi ha prou amb conèixer només els aspectes econòmics del país i la companyia amb la qual es negocia. Resulta igualment important tenir un mínim coneixement de la cultura en qüestió per tal d’adaptar-nos als hàbits i costums de les persones amb qui negociem, creant així un clima favorable per arribar a un bon acord. Els responsables de l’àrea comercial i de comunicació han d’estar informats d’aquestes qüestions i assessorar adequadament els negociadors sobre quins temes és millor evitar, amb quina antelació és aconsellable fixar les cites, quina actitud convé adoptar en cada situació, etc. Un bon domini de l’idioma és important per fer-nos entendre, i en cas de no disposar del nivell suficient, la figura del traductor esdevé indispensable per evitar malentesos. El seu rol no es limita únicament a traduir, sinó que, com a membre de l’equip negociador, ha contribuir a fer comprensible el context de la conversa i les contingències que puguin sorgir durant el procés de negociació. La Cambra de Barcelona ofereix cursos online d’anglès, francès i alemany per tal que els empresaris maximitzin les seves possibilitats de comunicar-se i de negociar favorablement en mercats en els quals aquests idiomes són vehiculars.

Tornar

Tens algun dubte?

934169300

sol·licita més informació

Vull rebre informació de les convocatòries

Enviar