Som Formació online

FS Tancament comptable i fiscal de l'exercici anual

Inici

20

Desembre

2022

Final

22

Desembre

2022

Hores

6

175€
Inscripció

Objectius del curs

Com cada any, analitzarem l'actualitat comptable i fiscal i tots aquells temes que afecten al tancament de l'exercici 2021. Es tracta d'un curs de 6 hores on farem un repàs de manera general els aspectes més rellevants a l'hora d'encarar el tancament comptable fiscal de l'exercici. Durant el curs també analitzarem diverses consultes i resolucions publicades durant l'any per les Autoritats Fiscals, intentant aclarir els nous criteris i posicions .La intenció es traslladar els coneixements necessaris per poder tenir una visió global i general del conceptes del IS, els ajustaments a la Base, els ajustos fiscals, les reduccions, exempcions, bonificacions i deduccions del IS i altres aspectes més concrets


Dirigit a

El curs està dirigit a aquelles persones que necessitin estar al dia de les novetats fiscals, concretament en el tancament comptable-fiscal de l'exercici d'una societat


Contingut

1.- Tancament comptable i càlcul de l'Impost sobre Societats 2021

1.1 Conceptes bàsics del Impost de Societats

1.2 Ajustos fiscals a la compte de PyG

1.2.1 Imputació d'ingressos i despeses

1.2.2 Amortitzacions - Leasings

1.2.3 Depreciacions/Deterioraments i provisions

1.2.4 Despeses no deduïbles

1.2.5 Asimetries híbrides

1.2.6 Limitació a les despeses financeres

1.3 Regles de Valoració i Operacions vinculades

1.4 Règim especial de les PIMES: Amortitzacions lliures i accelerades - Reserva d'anivellament

1.5 Exempció Art.21 LIS

1.6 Reserva de Capitalització

1.7 Compensació de BINs

1.8 Deduccions i bonificacions


Perfil dels ponents

Col·laborador habitual de la Cambra de Comerç de Barcelona amb àmplia experiència docent

Horari complet del curs: 20 i 22 de desembre de 2022 de 9 a 12h

 


Inici

20

Desembre

2022

Final

22

Desembre

2022

Hores

6

175 €

Bonificable

Inscriu-te a aquest curs
|

Tens algun dubte?

902448448

sol·licita més informació

Vull rebre informació de les convocatòries

Enviar