Som Formació online

Excel 2016. Nivell 2

Inici

12

Setembre

2024

Final

10

Octubre

2024

Hores

30

250€
Inscripció

Objectius del curs

 • Proporcionar als assistents uns coneixements amplis de treball amb els fulls de càlcul, per poder-ne desenvolupar les utilitats i les aplicacions a l'hora d’elaborar l’anàlisi de dades, i adaptar-los a les tasques concretes que es duguin a terme a la vostra empresa.
 • Proporcionar hàbits i confiança en l'ús del full de càlcul.
 • Proporcionar als alumnes les eines necessàries per desenvolupar el seu treball diari en Excel de la manera més fàcil i ràpida possible utilitzant fórmules i referències.
 • Aprendre i identificar els formats avançats dels quals es pot disposar a Excel.
 • Aprendre a utilitzar les funcions avançades que permeten fer càlculs en un full de càlcul.
 • Proporcionar les eines bàsiques per crear i desenvolupar un full de càlcul.
 • Aprendre i identificar les diferents opcions i possibilitats de les quals disposa Excel per elaborar gràfics.
 • Aprendre les opcions avançades que presenta el full de càlcul d’Excel sobre taules dinàmiques i bases de dades.

Dirigit a

Dirigit a aquells alumnes que posseeixen coneixements del programa i desitgen aprofundir en aspectes avançats com la personalització de gràfics, formats avançats, funcions complexes, funcions de bases de dades, entre altres aspectes, per agilitar d'aquesta manera el seu treball diari amb aquest aplicatiu.


Contingut

Formats avançats.

 • Formats avançats, personalitzats.
 • Opció auto format.
 • Format condicional.


Funcions II.

 • Funcions II.
 • Funcions financeres II.
 • Funcions de data i hora II.
 • Funcions matemàtiques i trigonomètriques II.
 • Funcions estadístiques II.
 • Funcions de recerca i referència II.
 • Funcions lògiques.
 • Funcions de bases de dades.
 • Funcions d'informació.


Gràfics.

 • Gràfics, Creació d'un gràfic combinat.

 
Personalització de gràfics.

 • Canviar el tipus de gràfic i l'origen de dades.
 • Modificar les opcions del gràfic.
 • Format de la sèrie de dades.
 • Format dels eixos, Format de l'àrea de traçat.
 • Format de l'àrea de gràfic.

 
Bases de dades.

 • Creació i actualització de bases de dades.
 • Auto filtres.
 • Filtres avançats.
 • Ordenar dades.


Bases de dades II.

 • Calcular subtotals.
 • Funcions en una base de dades.


Taules de dades.

 • Taules de dades amb una variable.
 • Taules de dades amb dues variables.

 
Buscar objectiu i Solver.

 • Buscar objectiu.
 • Solver.

 
Administrador d'escenaris.

 • Creació d'escenaris.
 • Combinació d'escenaris.
 • Creació d'informes d'escenaris.
   

Taules dinàmiques.

 • Taules dinàmiques.
 • Creació de taules dinàmiques.
 • Modificar les propietats dels camps.
 • Afegir i eliminar camps.
 • Agrupar i des agrupar camps.

 
Gràfics dinàmics.

 • Creació d'un gràfic dinàmic.
 • Opcions dels gràfics dinàmics.

Protecció de dades.

 • Protegir un full de càlcul i un llibre de treball.
 • Desprotecció un rang de cel·les.
 • Amaga les dades d'una cel·la.

Creació de plantilles.

 • Crear i desar una plantilla.
 • Modificar plantilles i crear nous  llibres Impressió.
 • Format de pàgina i els marges de fulla.
 • Personalitzar capçaleres i peus de pàgina.
 • Imprimir títols i línies de divisió.
 • Àrea d'impressió i salts de pàgina.
 • Visualització prèvia.
 • Imprimeix.

 


Perfil dels ponents

Eduard Ventosa i Plà.
Com a suport a la formació, aquest curs disposa d'un servei de tutoria activa. El tutor és expert en la matèria del curs i estarà online per resoldre qualsevol dubte que sorgeixi. També farà un seguiment exhaustiu del curs i proposarà- si és necessari - altres tasques addicionals per complementar la formació.


Inici

12

Setembre

2024

Final

10

Octubre

2024

Hores

30

250 €

Bonificable

Inscriu-te a aquest curs
|

Tens algun dubte?

934169300

sol·licita més informació

Vull rebre informació de les convocatòries

Enviar