Som Formació online

CURS PRESENCIAL DE INTRODUCCIÓ A LES BPL’S

Inici

01

Març

2023

Final

15

Març

2023

Hores

16

290€
Inscripció

Objectius del curs

 

HORARI CURS:

1, 9, 13 i 15 de març de 9:00 a 13:00

 

El curs ofereix una visió general del sistema de qualitat de les BPL's per a persones que s'inicien en la seva aplicació en sistemes ja establerts

  • Donar els coneixements per aconseguir una bona comprensió de les Bones Pràctiques de Laboratori (BPL) i aplicar-la als laboratoris.

 

  • Familiaritzar-se amb el llenguatge específic que utilitza aquesta legislació.

 

  • Cobrir les necessitats de qualsevol laboratori per complir els requisits que exigeix aquesta llei podent utilitzar les diferents eines que són necessàries perquè es compleixin aquests requisits.

 

  • Els coneixements adquirits hauran de servir per ajudar al seu correcte seguiment en aquells laboratoris que ja estiguin treballant sota aquestes normes de qualitat.

Dirigit a

El curs està destinat a aquelles persones que hagin d'iniciar-se en la interpretació/aplicació de les Bones Pràctiques de laboratori, o aquelles que desitgin recordar i refrescar els conceptes en aquesta matèria.

 

Adreçat a personal de Direcció, Directors d' estudi, Investigadors principals, personal del Laboratori i personal de garantia de qualitat de nova incorporació i per al reciclatge del personal existent


Contingut

1. Conceptes de Qualitat

Què és qualitat

Que són les BPL?s?

Marc Legal

2. Que són les BPL?s?

3. Marc Legal

4. Recursos

5. Organització i persona

6. Responsabilitats del personal

7. El paper de la UGC

8. Instal·lacions

9. Materials, reactius i residus

10.Equips

11. Sistemes informatitzats

12. Documentació

13. Els procedimenos normalitzats de treball (PNT)

14. Procediments de canvios

15. Caracterizació

16. Sistemes de mostreig

17. Estudis e informes

18. Sistemes experimentals

19. Calibració

20. UGC (Unitat de Garantía de Qualitat

21. Auditories en BPL’s

22 . Sistema d’Arxiu

23. Proces d’Implantació


Perfil dels ponents

Mercè Cascalló. Col·laboradora de la Cambra de Comerç de Barcelona. Experta en el tema a impartir amb àmplia experiència docent i professional


Inici

01

Març

2023

Final

15

Març

2023

Hores

16

290 €

Bonificable

Inscriu-te a aquest curs
|

Tens algun dubte?

934169300

sol·licita més informació

Vull rebre informació de les convocatòries

Enviar